Ikke alle kan redde verden, eller?

Del

Facebook iconLinkedIn iconMail icon

Mange kjenner historien om hvordan Steve Jobs i sin tid lokket Pepsi-sjefen John Sculley til å bli ny toppsjef i Apple.  Blant det Jobs spilte på i attraheringsfasen var at Apple kunne tilby Sculley noe helt annet enn Pepsi, nemlig større mening og samfunnsbetydning.

Et av de viktige spørsmålene Jobs skal ha stilt Sculley i attraheringsfasen var derfor «Vil du fortsette å selge sukkervann resten av livet, eller vil du komme til meg og forandre verden?». Når vi vet hvordan Jobs og Apple i årene etter faktisk har formet mye av den digitale hverdagen vår, var jo spørsmålet helt kanon. Det han forespeilet kunne også innfris.

Norsk praksis

I det norske stillingsmarkedet har det de siste årene vokst frem en nærmest obligatorisk måte å innlede stillingsannonsene på. Det er ikke nok å ha stillingstittelen som overskrift, det bør stilles et spørsmål som pirrer potensielle søkeres lengsler etter høyere mening og verdier.

  • Vil du være med på en spennende reise mot det fornybare samfunnet? = IT-utvikler
  • Vil du være med å redde regnskogen? = Fagdirektør
  • Vil du forme fremtiden med oss? = Rådgiver
  • Være med å få barndommens gode verdier til å vokse? = Ped.leder
  • Er du en som drives av det grønne skiftet? = IT-utvikler
  • Ønsker du å jobbe for et bærekraftig samfunn? = Seniorkonsulent
  • Vil du være med å skape digitale tjenester som effektiviserer Norge? = Kvalitetstester IT
  • Er du en utvikler og vil bidra til et bedre samfunn og en bedre hverdag for folk flest? = IT-utvikler

    Eksemplene ovenfor er hentet fra Finn tidligere i år. Det er særlig bærekraft, miljø og fornybar som dominerer. Stilling og god lønn er altså ikke nok, vi bør også kunne innfri på det som stimulerer kandidatens indre motivasjon og verdier. Viktigheten av indre motivasjon er kunnskap som blir stadig mer dokumentert i forskningen.

God kommunikasjonsteori

For de av oss som har litt kommunikasjonsteori i sekken er det gammel lærdom. For å få oppmerksomhet og interesse hos en mottaker, må du må engasjere vedkommende.

Gjennom å stille et godt spørsmål, vil mottakeren nærmest automatisk ta stilling til det. Dermed skapes et indre engasjement (om enn kort), og i større grad enn om det bare var en påstand eller tittel som sto der.

Problemet nå er at det har gått litt inflasjon i dette, og at det kan bli litt parodisk og klisjéfylt til tider. Dette gjelder også i selve beskrivelsene av hvor «spennende» og «utfordrende» jobben er, eller om du «brenner for» et eller annet, men det lar jeg ligge nå!

Stein i glasshus

Som del av rekrutteringsbransjen er også undertegnede ofte utfordret til å komponere mer eller mindre gode overskrifter i denne sjangeren. Det er rett og slett forventet, og mange ganger kan det jo fungere bra.

På Finn.no oppfordres man til å lage andre overskrifter enn den rene stillingstittelen. Det skal ifølge dem gi flere klikk (klikk skal man jo ha).

Hvis jeg skal sette meg i en jobbsøkers situasjon ville jeg mene at det er langt lettere å manøvrere meg gjennom de tusenvis av ledige stillingene der ute dersom listen av stillinger besto av gode og informative stillingstitler. Ikke et hav av klisjéfylte spørsmål.

Men, det er ikke alltid lett å fange det sammensatte innholdet i én stillingstittel. Heller ikke alt som kan differensiere den fra andre konkurrerende stillinger som ønsker å attrahere de samme søkerne. Det er vel derfor ord som spennendeutfordrende og være med på en reise.. så ofte dukker opp. 

Problemet er vel bare at når alle gjør det samme, så blir det ikke differensiering likevel.