Kompetanse og kapasitet

For kunde

Prime HR Partner skaper verdi ved å levere effektive HR-tjenester til norsk arbeidsliv.

Omstillingsbistand, kompetanseavklaring og utleie av HR nøkkelpersoner er sentrale tjenester.

Aktiv diskusjon under møte
1

Kontakt oss

Kontakt oss for en uforpliktende samtale om kompetansebehov eller omstillingsbistand. Dersom vi ikke tror at Prime har den rette løsningen, vil vi være åpne og ærlige på det. Du kan ringe oss, sende e-post, eller be om at vi kontakter deg via skjemaet nedenfor.

2

Motta tilbud på løsning

Etter den innledende samtalen om behov og muligheter, vurderer vi hvem av våre rådgivere, interimledere eller fagkonsulenter som best kan løse behovet. Vi ser nøye på kravene til kvalifikasjoner og personlig egnethet, og vi diskuterer detaljer med konsulentene som er aktuelle. Deretter mottar du som kunde et løsningsforslag med pristilbud og beskrivelse av anbefalte ressurser.

3

Oppdrag gjennomføres

Når oppdraget gjennomføres gir vi deg løpende status og følger opp eventuelt innleid konsulent fra start til slutt. Dette innebærer både faglig, personlig og praktisk. Vi har også nær dialog med oppdragsgiveren, slik at forventet kvalitet, tilpasning og gjennomføring er slik vi har lovet. Dersom kunden ikke er tilfreds med konsulenten sørger vi for å gjøre et skifte, hvis praktisk mulig.

Samarbeid og partnerskap

Innleie av kompetanse kan være en effektiv og nødvendig løsning ved permisjoner, lengre sykefravær eller prosjekter.

Midlertidige ressurser kan også være riktig når du skal gjennom en endringsprosess. Omstillinger er ofte krevende for både medarbeidere og ledere. Noen ganger kan bistand fra en midlertidig lederressurs være det som skal til for at det opprettholdes tillit og fremdrift i organisasjonen.

Når du har behov for kompetanse raskt, kan prosessen med å finne riktig person ta tid. En forhastet rekrutteringsprosess kan være uheldig, så i mellomtiden kan en interim ressurs fylle behovet for å få saker og ting gjort. I endringsprosesser beveges og endres kompetansebehovet underveis, og den som gjennomfører endringer er kanskje ikke riktig ressurs for videre drift og gevinstrealisering.

Prime kvalitet

Våre konsulenter og interimledere gjennomgår en kvalitetssikring som tilsvarer prosessene vi benytter ved rekruttering til faste stillinger. I tillegg fokuserer vi på hvilke mål du som oppdragsgiver har for prosjektet eller oppdraget.

For å finne de riktige konsulentene jobber vi systematisk med både egne og andre kompetansenettverk. Vi annonserer jevnlig i relevante bransjemedier for å attrahere de kandidatene som passer for oppdrag vi påtar oss. Vi får tips om kandidater fra et omfattende informantnettverk, og vi gjennomfører aktive søk i markedet.

Vi har kontinuerlig rullering av egne konsulenter i oppdrag, og et tett samarbeid våre kollegaer i Prime Executive.

Vanlig stilte spørsmål

Hvorfor Prime HR Partner?

Prime HR Partner er eksperter på arbeidsliv og kompetansevurdering. Vi har solid kompetanse på utvelgelse og utleie av ledere og konsulenter. Sammen med en god forretningsforståelse evner vi derfor raskt å sette oss inn i hva som er bedriftens behov, og hvordan vi kan omsette dette til relevante løsninger.

Vi har et nært forhold til våre interim-konsulenter, og har solid oppfølging i hele oppdragsperioden. Vi strekker oss for å være en god arbeidsgiver, slik dyktige konsulenter forventer.

Fornøyde konsulenter er motiverte for å tilføre verdi, noe som gir fordeler til våre kunder. Dette sikrer effektiv og smidig gjennomføring av oppdragene vi påtar oss.

Sammenlignet med egen ansettelse gir dessuten innleie mindre risiko ved markedsmessig og økonomisk usikkerhet.

Har Prime HR Partner noen kvalitetsgaranti?

Ja, vi har en kvalitetsgaranti for våre kunder. Kort fortalt innebærer den at dersom vår interim-konsulent underveis i oppdraget viser seg å ikke ha avtalt kompetanse og egnethet, vil vi snarest mulig erstatte denne med en ny konsulent.

Hvor raskt kan vi levere konsulenter?

Noen ganger går det veldig raskt, mens andre prosesser kan ta noe lengre tid. Dette avhenger naturlig nok av tilgjengeligheten på våre egne konsulenter, og eventuell tilgang på ønsket kompetanse i eksterne nettverk. Vi er veldig vant til at behovet for kompetansen kan være ganske umiddelbart. Dette jobber vi hardt med å imøtekomme.

Uansett vil du få en rask avklaring på forventet fremdrift. Normalt innen maks 2 virkedager.

Hvordan følger vi opp konsulenter og ledere?

Våre konsulenter følges opp tett i oppdraget, med medarbeidersamtaler, fagseminarer, sosiale treff m.m. Dette gjør vi fordi vi mener at det er viktig at våre konsulenter føler en tilhørighet til oss som arbeids- og oppdragsgiver, og for at vi skal kunne bistå med kompetanse og faglig sparring i oppdragsutførelsen.

Å være konsulent kan ofte være en ensom rolle, derfor er vår tilstedeværelse viktig.