Gasellene: halvstuderte røvere, helstøpte ledere

Del

Facebook iconLinkedIn iconMail icon

Gasellebedriftene er ikke bare landets viktigste kilde til nye arbeidsplasser. De viser også at høyere utdannelse ikke er en forutsetning for å lykkes som bedriftsbygger. Blant de hundre beste gasellene er over halvparten ledet av en person uten høyere utdannelse.

Høsten 2022 banket Visma på døra hos IT-selskapet House of Control på Høvik. Siden 2006 hadde sistnevnte gått fra oppstart til rundt 200 millioner kroner i omsetning, med en digital løsning for avtalehåndtering som viktigste produkt. Seks ganger har House of Control vært gasellebedrift.

Selskapet er fortsatt ledet av gründer Lasse Sten. Sommeren 1988 gikk han ut av videregående skole, så seg aldri tilbake, og startet et liv innen salg og som seriegründer. Det går ikke tretten på dusinet av typen Sten, i alle fall ikke i samfunnet generelt. Tar vi derimot utgangspunkt i norske gasellebedrifter, er han i større grad blant likemenn.

Hva kjennetegner dem?

Hva er kjennetegnene på mennesker som leder gaseller? Finnes det for eksempel noen forskjeller mellom gaselleledere og de som styrer de store og etablerte selskapene i landet? Rekrutteringsselskapet Prime Executive gjorde en analyse av Norges topp 100 gaseller for å se hva som kjennetegner lederne deres. Hva slags utdanningsbakgrunn har de, hvilke aldersgrupper dominerer – og hvilket kjønn?

Særdeles viktig for lederes evne til å lykkes i de fleste bransjer er selvsagt deres personlige egenskaper og motivasjon – den synlige hånd. Det sier ikke denne undersøkelsen noe om, dessverre.

Forskjeller fra Norges største bedrifter

Norges 20 største bedrifter er dominert av toppledere som er økonomer eller ingeniører. 80 prosent av disse er menn, og de har en snittalder på 57 år. Gasellelederne er annerledes. Ikke overraskende kanskje, men 90 prosent av gasellenes daglige ledere er menn. Gjennomsnittsalderen er 47 år.

Størst forskjell finner vi når det gjelder utdannelse: Over halvparten ser ikke ut til å ha utdanning utover videregående skole. Av lederne med høyere utdannelse har 15 prosent økonomiutdanning, nesten like mange har ingeniørutdanning. Resten har stort sett grader innen markedsføring, jus, samfunnsfag og IT.

Med andre ord, formell utdannelse er ingen forutsetning for å lykkes som gasellebedrift. Det er ingen mastersyke blant næringslivets naturtalenter. De lar seg heller ikke begrense av mangel på formell kompetanse, men tenker annerledes, har utpreget pågangsmot og gir jernet. De er entreprenørtypene og bedriftsbyggerne.

Hva så?

Gasellene utfordrer oss som jobber med rekruttering – og våre oppdragsgivere. Mange stillingsutlysninger krever masternivå fra ledere. Som default. Vi vet inderlig godt at kvalifikasjoner og kompetanse ikke forutsetter bachelor eller master per se, men likevel går mange gode kandidater tapt på grunn av manglende formell utdannelse.

Kanskje kunne vi bli bedre til å se hvordan formell og uformell kompetanse spiller sammen? Selv om det ikke typisk skulle være økonomene som leder gasellene, trengs de nok i høyeste grad i supportapparatet.

Da House of Control ble unnfanget, bygget Lasse Sten et lag hvor de aller fleste har flere år på skolebenken enn han selv. Høsten 2020 ble House of Control børsnotert, og på det meste har selskapet hatt rundt 150 arbeidsplasser. Dette gir betydelige bidrag til fellesskapet i form av skatt, arbeidsgiveravgift og moms – og til å finansiere høyere utdannelse.

Det er noe grunnleggende sympatisk og demokratisk i at gasellene beviser at mastergrader ikke er noen forutsetning for å lykkes i næringslivet. Gasellene er levende eksempler på at den sosiale mobiliteten ikke har stivnet, og at mobiliteten ikke alltid må smøres med høyere utdannelse. Kanskje kan gasellenes suksess også være et lys av håp for de mange unge som i dag står utenfor jobb og utdannelse?

Fakta om topp 100 gaseller

  • 90 prosent av daglige ledere er menn
  • Gjennomsnittsalderen er 47 år, som er 10 år yngre enn i landets 20 største bedrifter
  • Halvparten har ikke utdannelse utover videregående skole
  • Blant gaselle-lederne som har høyere utdannelse, er det økonomi- og ingeniørstudier som dominerer, men i vesentlig mindre grad enn blant de 20 største bedriftene i landet (50/50)
  • De dominerende bransjene er bygg og anlegg, havbruk, transport, konsulenttjenester, tele/strøm og handel