Dyktighet gir vekst!

Om oss

Prime HR Partner skaper verdi ved å levere effektive
HR-tjenester til norsk arbeidsliv. Omstillingsbistand, kompetanseavklaring og utleie av HR nøkkelpersoner er sentrale tjenester.

Hvordan vi tenker

Mennesker er forskjellige. Det blir særlig godt synlig i arbeidslivet. Det å ha dyktige og engasjerte mennesker rundt seg kan ikke overvurderes. De som ikke bare utfører et faglig godt stykke arbeid, men som også engasjerer seg i helheten, kommer med forbedringsforslag og som bidrar til et positivt arbeidsmiljø.

Dyktige fagfolk er nysgjerrige og lærevillige. De henter påfyll fra andre om det de ikke vet selv, og de deler sin egen kunnskap tilsvarende.

På den måten råder de over langt mer kompetanse enn den de selv har. De blir en kanal for kunnskapen i hele sitt faglige nettverk.

Prime HR Partner er bygget omkring denne tenkningen. Konsulentene våre skal oppfylle disse egenskapene, og være akkurat den typen fagfolk og interimledere som arbeidslivet trenger!

Om selskapet

Prime HR Partner skaper verdi ved å levere effektive HR-tjenester og utleie av HR nøkkelpersoner og til norsk arbeidsliv. Mulighetsanalyse for ansatte i omstilling er en egen tjeneste bedrifter kan benytte for å bistå egne ansatte i å komme seg videre i arbeidslivet. Outplacment for ledere som er skreddersydd den enkelte. Expat-spouse bistand for innpass i norsk arbeidsliv. Avklaring av motivasjon (Prime Motivations). Team-analyser og rådgivning.

Prime HR Partner er medlem av NHO Service og godkjent hos Arbeidstilsynet. Våre arbeidsprosesser er kvalitetssikret etter standarden ISO EN-9001.

Selskapet er del av Prime Group som leverer tjenester innen Executive Search, leder- og styreutvelgelse og konsulenttjenester.  Prime Group ble etablert i 2010, og har 10 ansatte med kontorer i Oslo og Stavanger.