Permisjoner

Ingen kan erstatte din beste kollega, men..

Ingen kan helt erstatte den gode kollegaen som skal ha permisjon..

..men vi kan sørge for at noen gjør
jobben mens vedkommende er borte.

Permisjoner – hvem gjør jobben?

Når noen i bedriften skal ha fødselspermisjon er det normalt gode muligheter for å planlegge hvordan oppgavene skal løses i fraværsperioden. Det er ikke alltid bra for resten av organisasjonen at oppgavene bare blir fordelt på andre kollegaer, eller at ting rett og slett ikke blir prioritert i en periode.

Prime HR Partner tilbyr en løsning hvor en dyktig medarbeider med tilsvarende kompetanse kan leies inn i permisjonstiden.

Vi følger opp både medarbeideren og oppdragsgiveren nært underveis, og tilbyr jevnlig status til den som er i permisjon (hvis ønskelig). Sistnevnte skal være trygg på at jobben blir ivaretatt godt under fraværet.

Det er mye bedre å komme tilbake på jobb når ting er blitt tatt godt hånd om mens du var borte!

I noen tilfeller vil lengre sykefravær også være grunnlag for midlertidige løsninger.
Prime jobber tverrfaglig for å «erstatte» god kollegaer som skal i:

  • Fødselspermisjoner
  • Lengre sykefravær
  • Utdanningspermisjoner

Rett person til oppdraget

Våre konsulenter og interimledere gjennomgår en kvalitetssikring som tilsvarer prosessene vårt søsterselskap Prime Executive benytter ved rekruttering til faste stillinger. I tillegg fokuserer vi på hvilke mål vår oppdragsgiver har for prosjektet eller oppdraget.

For å finne de riktige konsulentene jobber vi systematisk med både egne og andre kompetansenettverk. Vi annonserer jevnlig i relevante bransjemedier for å attrahere de kandidatene som passer for oppdrag vi påtar oss. Vi får tips om kandidater fra et omfattende informantnettverk, og vi gjennomfører aktive søk i markedet.

Vi har kontinuerlig rullering og utvikling av egne konsulenter i oppdrag, og et tett samarbeid våre kollegaer i Prime Executive.