HR for hire

En midlertidig HR-ressurs når behovet er kompetanse og kapasitet.

Våre konsulenter gir faglig støtte og sparring for deg og dine ledere.

HR for hire

HR-spesialister og ledere har en viktig funksjon for virksomheter som er i endring. Og hvem er ikke det?
En god HR strategi kan være avgjørende i perioder hvor måten man jobber på endres. Enhver bedrift har behov for ulik kompetanse på ulike tidspunkter, og derfor kan en midlertidig HR ressurs være en god løsning.

Vi leverer HR-kompetanser som:

  • HR Direktør/HR-leder
  • HR Business Partner
  • HR Tech og digitalisering
  • HR Generalist
  • Organisasjonsutvikling, læring og trening
  • Rekruttering og onboarding
  • Compensation & Benefits
  • Rekruttering/Talent Acquisition

Midlertidige HR-ressurser og permisjoner

Midlertidige HR-ressurser kan være en løsning også i andre perioder med tidsbegrensede behov, f.eks. ved sykefravær, permisjoner og prosjekter.

Rett person til oppdraget

Våre konsulenter og interimledere gjennomgår en kvalitetssikring som tilsvarer prosessene søsterselskapet Prime Executive benytter ved rekruttering til faste stillinger. I tillegg fokuserer vi på hvilke mål vår oppdragsgiver har for prosjektet eller oppdraget.

For å finne de riktige konsulentene jobber vi systematisk med både egne og andre kompetansenettverk. Vi annonserer jevnlig i relevante bransjemedier for å attrahere de kandidatene som passer for oppdrag vi påtar oss. Vi får tips om kandidater fra et omfattende informantnettverk, og vi gjennomfører aktive søk i markedet.

Vi har kontinuerlig rullering og utvikling av egne konsulenter i oppdrag, og et tett samarbeid våre kollegaer i Prime Executive.