Interimledelse

Lederen du trenger NÅ er en annen enn den som kreves senere..

Glad kvinne i møte

Interimledere fra Prime HR Partner skal skape verdi for oppdragsgiveren i løpet av en tidsbegrenset periode.

Når prosjektet er ferdigstilt, eller behovet bortfaller, opphører også oppdraget.

Skape verdi – redusere risiko

I endringsprosesser beveges og endres kompetansebehovet underveis. Den som gjennomfører selve endringene er kanskje ikke riktig person for videre drift og gevinstrealisering. Endringsprosesser kan gjøre vondt for både medarbeidere og ledere, og noen ganger kan utfordringen løses best ved å få bistand fra en interimleder som kan stå for gjennomføringen.

Det kan være mye læring for organisasjoner når man leier inn kompetanse man ikke har selv. Dette har også potensiale for langvarig gevinst for oppdragsgiver.

.

Midlertidige ledere

Vi leverer interimledere med kompetanse innen:

  • Daglig ledelse
  • Omstilling og endring
  • HR-ledelse (strategisk/operativt)
  • Strategi og forretningsutvikling

Rett person til oppdraget

Våre konsulenter og interimledere gjennomgår en kvalitetssikring som tilsvarer prosessene søsterselskapet Prime Executive benytter ved rekruttering til faste stillinger. I tillegg fokuserer vi på hvilke mål du som oppdragsgiver har for prosjektet eller oppdraget.

For å finne de riktige konsulentene jobber vi systematisk med både egne og andre kompetansenettverk. Vi annonserer jevnlig i relevante bransjemedier for å attrahere de kandidatene som passer for oppdrag vi påtar oss. Vi får tips om kandidater fra et omfattende informantnettverk, og vi gjennomfører aktive søk i markedet.

Vi har kontinuerlig rullering og utvikling av egne konsulenter i oppdrag, og et tett samarbeid våre kollegaer i Prime Executive.